Scurt Istoric

În 1890 se înfiinţează în Mahalaua sârbească şcoala rurală mixtă cu program urban Nr. 3 pentru clasa I şi a II-a. Spaţiul şcolii era de fapt o cameră a hanului...

Mai multe »

"SMARA"

Asociatia Comitetului de Părinți ,,Smara” ne-a sprijinit cu obținerea de fonduri pentru realizarea revistei școlii, prin intermediul Domnului Director General, Ion Spătaru.

Vezi revista »

Viziunea scolii

“O scoală pentru fiecare, prietenoasă, comunitară , deschisă spre viitor, centrată pe nevoile socio-educative ale tuturor elevilor. “

Continue Reading »

Misiunea scolii

Scoala noastra este o școală cu suflet și are porțile larg deschise pentru toți copiii . Promovăm asteptarile educaționale ale tuturor elevilor, atăt de la cursurile de zi , cât și de la frecvența redusă. Dăm șanse egale tuturor elevilor

Ultimele noutati si evenimente

                                   PROIECT-Acţiunea cheie 1- Educaţie şcolară

Denumirea unitatii şcolare

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SMARANDA GHEORGHIU

Titlul proiectului

ACSE-Abordarea Copiilor în Spirit European

Codul de identificare a proiectului

2018-1-RO01-KA101-047440

Perioada de derulare

02.09.2018- 01.04. 2020

Bugetul aprobat

19750,00 EUR

Scop, obiective

 Scop : O mai bună integrare a elevilor cu CES, prin măsuri de bune practici a abordărilor incluzive

Obiective : îmbunătățirea metodelor de lucru cu elevii cu CES de către cel puțin 15 profesori, îmbunătățirea managementului la nivelul unității școlare prin crearea a minim 3 instrumente de monitorizare a activității profesorilor care lucrează cu elevi cu CES, creșterea performanțelor intelectuale și afectiv comportamnentale în rândul elevilor aflați în risc de abandon și diagnosticați cu tulburări cognitive și de relaționare

Rezultate și produse finale (dacă e cazul)

Rezultate: însușirea unor metode și tehnici noi de predare și înțelegerea aprofundată asupra incluziunii, abandonului școlar, utilizarea TIC în lecţii și descrierea patologiei CES.

Produse finale: prezentare PPT, broșură, 3 ghiduri, proiecte de lecții, secțiune pe site-ul școlii

Impactul așteptat asupra:

a) elevilor,

b) cadrelor didactice,

c) asupra şcolii ca instituţie,

d) comunităţii locale

 a) elevii cu CES vor experimenta în premieră un mediu incluziv, având o raportare directă la nivelul practicat în alte țări, vor deveni mai comunicativi între ei dar și în relația cu profesorii, vor fi mai motivați să participe la orele de curs, vor deveni mai interesați să găsească răspunsuri la întrebările lor

b) profesorii vor deveni mai bine pregătiți, vor deține mai multe informații despre sisteme de educație performante, vor cunoaște mai multe instrumente TIC și le vor utiliza la clasă, vor reuși să capteze mai bine atenția elevilor cu CES, vor cunoaște problematica abandonului școlar, vor descoperi metode de    combatere a stresului, vor cunoaște mai multe despre dislexie, dispraxie, discalculie, ADD, ADHD și se vor implica mai mult în orientarea școlară și profesională a elevilor care au simptome specifice

c) școala își va îmbunătăți competențele interculturale și lingvistice prin organizarea unor întâlniri, mese rotunde, ateliere de lucru, își va îmbunătăți imaginea, managementul școlii va căpăta valențe noi, școala se va implica mai mult în rezolvarea problemelor elevilor

d) părinții vor veni mai des la școală, se vor interesa permanent de situația copiilor, comunitatea va beneficia de elevi cu o pregătire mai bună

Click aici pentru a vedea toate noutatile »