0245 221 251

Scurt istoric

În 1890 se înfiinţează în Mahalaua sârbească şcoala rurală mixtă cu program urban Nr. 3 pentru clasa I şi a II-a. Spaţiul şcolii era de fapt o cameră a hanului lui Nicolai al Mandei zis Teodorescu din Calea Domnească nr. 41 , la bariera Bucureştilor. După absolvirea celor două clase elevii puteau continua la Şcoala nr. 2. În 1915, la insistenţele directorului de atunci al şcolii, I.Chiţescu, Samuel Iosif, comerciant şi mare industriaş din Târgovişte, proprietar al fabricii de spirt de pe Calea Ploieşti, face donaţie oraşului “ tot locul cu casa şi tot locul arabil , situate în Calea Domnească nr. 322, liber de orice sarcină şi evaluat la cca. 12000 de lei plus suma de 40000 cu care pe acest teren să se construiască un local de şcoală pentru copiii din acest oraş spre a se instala în Şcoala nr. 3 “. Pentru mărirea terenului din preajma şcolii, Primăria a mai cumpărat de la Ilie Niţă Tăbăcioiu, care se învecina cu locul donat , un teren în suprafaţă de 900 m2 . Samuel Iosif a mai donat şi mobilierul trebuincios pentru a fi utilizat de elevi. Cum devizul pentru construcţia şcolii se ridicase la 56000 lei iar Samuel Iosif donase numai 40000 lei, a oferit tot el şi un împrumut fără dobândă pentru diferenţă. Şcoala construită în 1916 (local în care funcţionează şi astăzi) avea 4 săli de clasă mari, spaţioase, şi încă o sală destinată atelierului. La parter se mai afla şi cancelaria (unde funcţioneză şi astăzi) . La etaj se afla locuinţa directorului formată din sufragerie (actualul cabinet al directorului), două dormitoare (astăzi săli de clasă) şi bucătăria ( în prezent Secretariatul). În 1973 s-a realizat extindere, adăugându-se vechiului local încă 5 săli de clasă, un laborator de fizică – chimie, o sală pentru atelier, un cabinet de logopedie şi o cameră a pionierului, spaţii cărora de-a lungul anilor li s-au schimbat destinaţia devenind săli de clasă, sală de sport (improvizată), cabinet de informatică. În anul 1982 , din totalul de 622 elevi înscrişi în clasele I-VIII, 47% erau bulgari, iar în 1999, din 900 elevi, 26,6% erau de origine bulgară.

În anul 1997, şcoala şi-a sărbătorit centenarul, prilej cu care şi-a schimbat titulatura din Şcoala Nr. 3 în Şcoala “Smaranda Gheorghiu”. ( Informaţiile au fost preluate din cartea fostei învăţătoare şi director educativ al şcolii, d-na Maria Tufean “Cartierul bulgăresc al Târgoviştei “). Începând cu anul şcolar 2015-2016, Școlii „Smaranda Gheorghiu” i-a fost arondată prin decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Școala Gimnazială ,,Grigore Alexandrescu,, Târgoviște. Şcoala Gimnazială ,, Smaranda Gheorghiu,, este singura unitate de învăţământ multietnică din Municipiul Târgovişte.În prezent în şcoală învaţă alături de români, copiii bulgari ( din cartierul sârbesc) şi rromi. În perioada ianuarie 2013 - septembrie 2014 prin proiectul (finanţat cu fonduri europene) ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale - Școala cu clasele I- VIII Smaranda Gheorghiu din Municipiul Târgoviște , județul Dâmbovița,, clădirea şcolii a fost reabilitat şi extinsă prin construirea unei săli de clasă şi a unei săli de sport. Unitatea noastră dispune de teren de sport cu gazon artificial, gradene şi instalaţie nocturnă.